Кара си колата блондинка и слуша...

Кара си колата блондинка и слуша радио. По едно време по радиото:
- Вие слушате "Радио FM плюс"
Блондинката недоумяващо:
- И откъде знаят?