Толкова съм възрастна, че имам дрехи...

Толкова съм възрастна, че имам дрехи за всяка мода, която се връща!