Реалност: - В цял свят - театър...

Реалност:
- В цял свят - театър, само у нас селски панаир...