Адвокат: - Значи сте заченали на 8...

Адвокат:
- Значи сте заченали на 8 август?
Свидетелка:
- Да.
Адвокат:
- Какво правехте по това време?
Свидетелка:
- С*кс...