Съседе, кучето ви лае по...

- Съседе, кучето ви лае по цяла нощ?
- О, няма страшно - после спи по цяла ден.