Две блондинки вървят по улицата и...

Две блондинки вървят по улицата и едната си подхвърля часовник.
Другата пита:
- Защо подхвърляш този часовник?
А тя отговаря:
- Гледам колко бързо лети времето.