Заместваща учителка: - Сега заради господина...

Заместваща учителка:
- Сега заради господина по история имам дупка!