Той си тръгваше, а тя крещеше...

Той си тръгваше, а тя крещеше след него: - „Ще си избръсна брадата и мустаците, нека да започнем всичко отначало!“