Баща напътства дъщеря си студентка. - Дъще...

Баща напътства дъщеря си студентка.
- Дъще, внимавай с този твой колега.
- Но тате, ние само учим заедно.
- Знам аз как се учи. Навремето и ние с майка ти учехме, и ти се роди баш на държавният изпит!