Още ли си скарана с...

- Още ли си скарана с мъжа ти?
- Да.
- И къде е?
- На двора.
- Не го виждам.
- Поразрови малко де.