Защо Господ е създал първо...

- Защо Господ е създал първо мъжа?
- Защото всеки си прави чернова.