Господи, дай ми source codе на...

Господи, дай ми source codе на Вселената!