Ало, фирмата по подръжката ли...

- Ало, фирмата по подръжката ли е?
- Да, кажете...
- Не ми се стои вкъщи...
- Подържаме ви...