В с*кса трябвало да се прилага...

В с*кса трябвало да се прилага фантазия, обаче като ползвам жена се получава по-добре!