За приятелството между мъж и жена...

За приятелството между мъж и жена - много е трудно да дружиш с някого, за когото имаш ер*кция...
Един среща красива девойка и се уговаря да прекара с нея нощта срещу 500 евро. Но когато да плати, открива, че е без пари и казва, че ще й ги прати щом отиде в офиса. За да не се усъмни секретарката, уговарят се той да й каже, че плащането е за "наема на апартамента". Но като се връща в офиса, видяло му се, че 500 е бая соленко за една нощ с девойката и решава да й прати само 250. В плика моли секретарката да прибави следната бележка:
Уважаема госпожо,
Прилагам към настоящето чек за 250 евро за наема на апартамента. Не изпращам уречената сума, защото когато наех апартамента си представях, че:
1. Той никога не е бил отдаван под наем.
2. Има отопление.
3. Че е по-малък, та да се чувствам уютно.
Щом получила писмото, девойката върнала чека, придружен от следната бележка:
Уважаеми господине,
Най-напред не мога да проумея как вие очаквате красив апартамент като моя да стои неопределено време ненает. По втора точка: апартаментът притежава отопление, вие не съумяхте да го включите. Относно пространството, той е изцяло подходящ, ако вие нямате достатъчно покъщнина да го запълните, не винете собственичката.
Решил лъвът,че гората е станала много мръсна, затова направил Ленински съботник и задължил всички животни в гората да чистят в събота. Дошъл уреченият ден, всички животни се появили, само Заекът го нямало. Лъвът се ядосал, викнал Ежко Бежко и му казал:
-Върви да ми довлечеш Заека!
Отишъл Ежко, но след малко се връща без Зайо.
-Къде е Заекът бе, Ежко? - казал лъвът.
-Ми, на вратата на хралупата му има табелка "Е*ем".
-Айде, от мен да мине, на Зайо му се е отворил парашута веднъж, нека се радва!
На следващата събота пак животните се събрали, но Зайо пак го нямало. Лъвът пак се ядосал, викнал Кума Лиса и й казал да му доведе Заека. След малко Лиса се върнала, но Заекът не бил с нея.
-Що не ми водиш Заека бе, Лисо?
-Ми, на вратата му има табелка "Е*ем" и се притесних...
-Добре де, айде, втори път му се е отворил парашута, от мен да мине, но следващия път...
И така дошла и трета събота, но Заекът пак го нямало. Лъвът този път много се ядосал, и решил сам да провери защо го няма. Отишъл той при хралупата на Зайо, а на вратата пак същата табелка "Е*ем". Без да се замисля почукал на вратата. След малко тя се отворила, а отвътре седял Зайо, все още сънен.
-Кво еб*ш бе, Зайо? - попитал лъвът.
-Еб*л съм ви и Ленинският съботник! - казал Зайо и треснал вратата.