Келнера към клиента: - Но вие...

Келнера към клиента:
- Но вие ми плащате с фалшива банкнота!
- А ракията Ви беше ли истинска?