Браковете се рушат поради женската глупост...

Браковете се рушат поради женската глупост. А се създават, поради мъжката такава.