Група офицери-хусари скучаят и се чудят...

Група офицери-хусари скучаят и се чудят какво да правят. Единият става и казва:
- Господа! Предлагам да изкъпем конете в шампанско!
- Ама капитане, нямаме пари!
- Добре де… ако не това, поне да полеем котката с бира?