Разговор в автобуса: - Ама госпожо...

Разговор в автобуса: - Ама госпожо, направете забележка на детето си! Непрекъснато ме имитира! - Няма проблеми, госпожо! Иване, веднага престани да се правиш на идиот!