Ако съдбата ти е обърнала гръб...

Ако съдбата ти е обърнала гръб, просто почакай, докато се наведе...