Двама ги водят на разстрел. Единия...

Двама ги водят на разстрел. Единия казал:
- Давай да избягаме?
- Да не стане по-лошо?