Жените най-малко разговарят през февруари, защото...

Жените най-малко разговарят през февруари, защото е най-краткия месец.
Мъжете им правят подаръци на 8 март. Като благодарност...
За февруари.