Защо крокодилът е повече дълъг отколкото...

Защо крокодилът е повече дълъг отколкото зелен?
- Защото е зелен само отгоре, а е дълъг и отгоре и отдолу!