В час по биология учителката разправя...

В час по биология учителката разправя за размножението на амебите. След като си разказва урока, пита учениците:
- Какво правят амебите след процеса на деление?
Иванчо:
- Едната се обръща към стената и заспива.