Отива мъж на пълен медицински преглед...

Отива мъж на пълен медицински преглед, след 2-3 дни отива да си вземе изследванията. Доктора:
-Такаааа, препоръчвам ви кални бани!
- Защо докторе, какво ми има?!?
- Ами имате СПИН, по-добре отсега свиквайте с пръстта!
Един геолог си харесал девойка чукча по време на традиционната забава в работническия стол на предприятието. Потътрили се известно време по дансинга. На втория страстен блус геологът не издържал и й прошепнал:
- Хайде да си легнем Миа-Миа.
- Не надо, не надо - възкликнала девойката. - Мама каза да внимавам много с непознати геолози. Защото след такива срещи обикновено жената се оказва отдолу, а когато е отдолу, забраменява... А аз съм още много малка.
"Като си малка чий го дървиш тук?" - понечил да каже геолога, но се овладял, защото рискувал да задуши искрата, която обещавала буен огън, така желан в безкрайната ледена пустош.
Вместо това произнесал:
- Обещавам, че няма да бъдеш отдолу. Ти ще си все отгоре.
- Е... щом е така - склонила Миа Миа.
През ноща девойката чукча много се въодушевила. Ту се качвала, ту слизала, качвала се и слизала докато краката на геолога не омекнали като варени макарони.
На сутринта Миа-Миа помахала за сбогом на геолога и си помислила:
- Горкичкият, как ли ще се изненада, като разбере че е забременял от мен...