Ало, скъпи, къде си? - В...

- Ало, скъпи, къде си?
- В работата.
- Звънях в работата ти, няма те там!
- Значи вече съм си тръгнал.