Проблемът е, че господ е дал...

Проблемът е, че господ е дал на мъжа мозък и п*нис, но не достатъчно кръв да работят едновременно.