Често ми пожелават успех в начинанието...

Често ми пожелават успех в начинанието, а аз имам проблеми с продължението и завършването.