И тогава Червената шапчица попитала...

И тогава Червената шапчица попитала: - А защо ти е толкова голяма опашката? - Това не ми е опашката. - отговорил вълкът и се изчервил.