Съд. Съдията пита обвиняемия: - Защо избягахте...

Съд. Съдията пита обвиняемия:
- Защо избягахте от затвора?
- Исках да се оженя...
- Странни са Ви представите за свобода...
Гражданин отива в община да се жалва за някакъв дерт. Отива до гишето човечецът, общинарката го вижда и тутакси го пита: - А вие свидетелство за раждане имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината. Общинарката пак щом го видяла и му задала следващия въпрос: - А вие свидетелство за кръщене имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината. Носи две свидетелства... Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос: - А вие свидетелство за основно образование имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината.. Носи три свидетелства. Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос: - А вие свидетелство за средно образование имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината. Носи четири свидетелства. Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос: - А вие свидетелство за отбита военна служба имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината. Носи пет свидетелства... Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос: - А вие свидетелство за правоуправление на МПС имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки... Отива пак в общината... Носи шест свидетелства... Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос: - А вие диплома за висше образование имате ли? И вярно нямал човекът. Какво да се прави. Тръгнал по инстанции, борил се и си изкарал с триста мъки. Отива пак в общината. Носи седем свидетелства... Общинарката щом го забелязала му задала следващия въпрос. И т. н. и т. н. докато накрая човечецът уморен, прегърбен и повехнал събрал де що може документ и свидетелство да се събере и отива в общината и носи цяла дебела папка с документи... Като го видяла така съсипан с триумфална усмивка общинарката му казала: - Извинявайте господине, ама работното ни време свърши!