Попитали Радио Ереван: - С...

Попитали Радио Ереван:
- С какво Господ наказва двуженството?
Радиото отговорило:
- С две тъщи!