Борец чете на стената на родилното...

Борец чете на стената на родилното отделение:
Пенка, син - 3400
Иванка, дъщеря - 3300
Ваня, син - 4000
и накрая вижда своето дете:
Галя, син - 2100
- Тия са за бой - точно на мене да пробутат най-евтиното.