Значи, когато искаш, можеш?!...

- Значи, когато искаш, можеш?! - плесна радостно с ръце Цура, когато завари Пешо в спалнята с комшийката...