Ако видите свой статус на чужда...

Ако видите свой статус на чужда стена, това не означава, че той непременно е откраднат от вас. Напълно възможно е и двамата да копирате от едно и също място…