Вълк - това е куче избягало...

Вълк - това е куче избягало при партизаните.