Разговор по телефона? - Ало, "Бърза помощ"...

Разговор по телефона?
- Ало, "Бърза помощ"? Тук на един човек му стана лошо...
- О, какъв приятен глас! Какво ще правите довечера?