Няма да дойда на работа...

- Няма да дойда на работа, болен съм...
- Да не е A/H1N1??!
- Не, C2H5OH...