Северозападната жена вади детето от водата...

Северозападната жена вади детето от водата и мъжа си от кръчмата с една и съща реплика:
- Излазай, че си посинел!