Които ще отложат сключване на брак...

Които ще отложат сключване на брак в тези тежки дни: Помислете! Живота ви дава втора възможност.