– Мими, ти с колко мъже...

– Мими, ти с колко мъже си спала?
– С трима. Чакай, спомних си една смешна случка... Девет.