Женска народна мъдрост гласи: - "БОГАТ...

Женска народна мъдрост гласи: - "БОГАТ - ГРОЗЕН НЯМА!"