Едно момченце влиза в магазин за...

Едно момченце влиза в магазин за играчки и подава банкнота от "Монополи". Продавачката го гледа учудено, а момченцето и отговаря:
- И какво от това! Нали и колата не е истинска.