Някои жени взимат душ, а други...

Някои жени взимат душ, а други получават удоволствие от това.
Каква е разликата?
В посоката на струята...