Помниш ли времето, когато най-страшното в...

Помниш ли времето, когато най-страшното в живота беше:
- Сега затворете учебниците и извадете по един двоен лист?