В (гр)адския транспорт: - Горе ръцете! - Какво...

В (гр)адския транспорт:
- Горе ръцете!
- Какво, ще ме обирате ли?
- Не! Ще ви пръсна дезодорант...