Какво идва след бедността? - Нищета!...

- Какво идва след бедността?
- Нищета!
- А след нищетата?
- Минималната пенсия!