Господине, защо сте без маска...

- Господине, защо сте без маска?
- Дъвча дъвка.
- Това не пречи да носите маската!
- Пречи, господин полицай! Не мога да правя балончета...