Що е финансово-с*ксуална криза? Отваряш си...

Що е финансово-с*ксуална криза? Отваряш си портфейла, а там - к*р…