След студентски изпит: - Предадох...

След студентски изпит:
- Предадох бял лист.
- И аз предадох бял лист.
- Ей, да не помислят, че сме преписвали.