Народът е готов да затегне колана...

Народът е готов да затегне колана. На шията на властта.